Kiropraktikk

Kiropraktikk går i grove trekk ut på justere ledd slik at de beveger seg slik de skal. Det er først og fremst ryggsøylens ledd som behandles, men også ekstremitetenes og kjeveleddet. Leddet er ikke ”ute av ledd ”, det er kun mindre bevegelig i forhold til normalen.

Ved en kiropraktisk undersøkelse går vi over hunden og kjenner på bevegelighet i leddene, sammenligner sider, og vurderer låsninger. Selve låsningen ”åpnes” med et raskt trykk i den retning det aktuelle ledd naturlig skal bevege seg. Det er viktig å stabilisere hunden, slik at kraften i trykket konsentreres mot behandlingsstedet.

Tegn på at dyret ditt kan ha låsninger og behov for dyrekiropraktikk:

  • Halthet eller endret bevegelighet
  • Nedsatt prestasjon
  • Vansker med å finne roen
  • Endret kroppsholdning
  • Muskelspenninger
  • Kroniske slikkesår
  • Fordøyelsesproblemer
  • Urineringsproblemer
  • Stadig fylte analkjertler
  • Atferdsendring