Hjemmebesøk

Det er ikke alltid ideelt å behandle dyr hjemme fordi det ofte begrenser utstyret vi kan ta med. Denne vurderingen tar vi på telefonen når dere ringer oss. Vi ønsker alltid å prøve å imøtekomme deres behov.

Dessverre kommer den triste dagen hvor man som dyreeier må ta den tunge avgjørelsen å avlive kjæledyret sitt. Mange vil i en slik vanskelig stund ønske å gjøre dette hjemme i kjente, trygge omgivelser. For å imøtekomme slike behov kommer vi hjem for avlivninger.

Hvis det er ønskelig tar vi med oss dyret og besørger eventuelt kremering.