Vaksinering

Ved å vaksinere hunden blir den beskyttet mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Det er i tillegg den viktigste måten til å bidra til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundebestanden. 

Hunden bør vaksineres rutinemessig mot parvovirus, valpesyke og smittsom leverbetennelse. I tillegg vaksinerer man mot deler av kennelhostekomplekset. Ved utenlandsopphold er det også aktuelt med vaksine mot leptospirose og rabies.